Reality Check

Utställningen visas i vår biofoajé
31 augusti – 18 september

Vardagar 8-16

Hur är det att leva som ung muslim, same, afrosvensk, rom, östasiat eller jude i Sverige idag? Vad möts en av för fördomar och rasism? Utställningen tar avstamp i det interaktiva spelet Reality Check – Sveriges första app mot rasism. I spelet får du en inblick i hur vardagen kan se ut för en person som blir utsatt för fördomar, rasism och diskriminering. I utställningen diskuteras frågorna om vad vardagsrasism är och hur en kan använda sitt civilkurage. Fokus ligger på att lyfta ungdomars verklighet, röster och vittnesmål.
Appen och utställningen är framtagen av Teskedsorden och Mångkulturellt Centrum med stöd från Arvsfonden.

Prova att spela Reality Check – ladda ner appen från Appstore eller Google Play. I spelet får du uppleva vardagsrasismen som många unga idag utsätts för. Du får själv reagera och agera på spelets olika händelser och incidenter. Du kan välja att spela som muslimska Donia, afrosvenska Malcolm, romska Rosa, östasiatiska Jiang-Li, judiska Levi, samiska Ibba eller en anonym karaktär. Händelserna i spelet är baserade på verkliga händelser. Ungdomar runt om i Sverige har intervjuats och själva fått berätta om sina upplevelser av utsatthet och rasism. Här får du en chans att uppleva deras vardag ur deras perspektiv. Vågar du?

Det finns en lärarhandledning till utställningen. Ett bra underlag för vidare samtal om vardagsrasismen och vilka upplevelser eleverna har. Hämta den här: Lärarhandledning Reality Check

Dela gärna:

Dela på facebook
Dela på twitter

Fler evenemang